Meny ikon
Brand image
Search ikon

Miljø & bærekraft

facebook icon linkedin icon instagram icon

Vi tar miljøet på alvor og investerer mye i å ha en moderne og ny maskinpark. Dette bidrar til en vesentlig mer miljøvennlig produksjon.

LOS Digital er sertifisert med miljømerket Svanen og er medlem av Grønt Punkt Norge.

Vi er også medlem av Trykt i Norge som betyr at trykksakene fra oss er laget i Norge, av en seriøs bedrift med omtanke for miljøet og lokalsamfunnet. 

EcoVadis har tildelt LOS Digital sin Silver rangering for bærekraft.

Svanemerket

Svanemerket fremmer bærekraftig bruk av ressurser, gjenvinning og ombruk og reduserer avfallsmengdene i alle deler av produktenes og tjenestenes livssyklus. 

Som svanemerket, blir bedriften målt på mange forhold; strømforbruk, vannforbruk, bruk av giftige kjemikalier, miljøvennlig papir og emballasje, gjennvinning av avfall som papir/plast/papp, måling av restavfall og kildesortering.

EcoVadis

LOS Digital mottar EcoVadis Silver for bærekraft. EcoVadis er verdens fremste på bærekraftevalueringer og gir score basert på hvordan selskaper etterlever krav og jobber med miljø, arbeids- og menneskerettigheter, etikk og bærekraftige innkjøp.

Grønt Punkt

Grønt Punkt Norge er en organisasjon som sikrer det produsentansvaret norske bedrifter har for at emballasjen blir gjenvunnet. Det er non-profit og det miljøvederlaget medlemmene betaler inn går i sin helhet til å sørge for at emballasjen blir gjenvunnet i henhold til de krav myndighetene setter. LOS Digital er medlem av Grønt Punkt Norge og tar sitt lovpålagte ansvar for innsamling og gjenvinning av emballasje.

Trykt i Norge

LOS er stolt medlem av Trykt i Norge. Logoen viser at en trykksak er laget i Norge, av en seriøs bedrift med omtanke for miljøet og lokalsamfunnet.

Å kjøpe grafiske tjenester av en Trykt i Norge-bedrift er et verdifullt bidrag til ditt lokale næringsliv.

  • Du bidrar til å beholde lokale arbeidsplasser.
  • Du viser kunder og ansatte at du setter pris på godt norsk håndverk.
  • Du kan være trygg på at bedriften virkelig kan faget sitt; førtrykk, trykking og ferdiggjøring.
  • Du slipper språklige eller geografiske utfordringer og misforståelser

Trykt i Norge symboliserer stoltheten ved å lage og benytte norsk kvalitetstrykk. Uttrykket er inspirert av rosemaling, en stolt norsk tradisjon med røtter tilbake til 1700-tallet. I logoen møter fortid fremtid, og det tradisjonelle flettes sammen med moderne elementer.

 

Papir og trykk er miljøvennlig!

Den europeiske papirindustrien er verdensledende når det gjelder bærekraftige råvarer, fornybar energi, og gjenvinningsgrader. Likevel er mytene rundt papirproduksjon fremdeles utbredt blant forbrukere. Ofte er kilden til disse misoppfatningene mengden av villedende informasjon om papir og dens innvirkning på miljøet.

Se FAKTA og MYTER om europeisk papirindustri

 

Vi tar miljøet på alvor og investerer mye i å ha en moderne og ny maskinpark. Dette bidrar til en vesentlig mer miljøvennlig produksjon
Kontakt oss
+47 916 58 250